Lastik Çekişi

Günümüzde lastik sektöründe kullanılan pek çok farklı terim vardır. Bunlardan bazıları gerçekten bir anlam ifade ederken bazıları da etmiyor. Bu bölümde, bazı terimlerin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağız.

Çamur ve Kar Tanımlı Dört Mevsim Lastikler

lastik çekişi

Eğer bir lastiğin üzerinde MS, M+S, M/S veya M&S yazıyorsa, lastik Rubber Manufacturers Association’ın (RMA) çamur ve kar lastiği yönergelerini karşılıyor demektir. Bir lastiğin Çamur ve Kar tanımını alabilmesi için aşağıdaki geometrik gereklilikleri karşılaması gerekir (“Binek ve Hafif Kamyon (LT) Lastikleri için RMA Kar Lastiği Tanımları” bülteninden alınmıştır):

1. Yeni lastik sırtları, en az bir sırt kenarında kalıp boyutlarına göre aşağıdaki boyutsal gereklilikleri karşılayan çoklu ceplere veya yuvalara sahip olmalıdır:

Sırt merkez çizgisine dik olarak ölçüldüğünde, taban izi kenarından en az 1/2 inç mesafede sırt merkezine doğru uzanmalıdır.
En az 1/16 inç kesit genişliği.
Ceplerin veya yuvaların kenarları hareket yönüne göre 35 ila 90 derece arasında açılara sahip olmalıdır.

2. Yeni lastik sırtı temas yüzeyi boşluk alanı, kalıp boyutlarına göre minimum yüzde 25 olacaktır.

Bu spesifikasyonun kabaca tercümesi, lastiğin sırtın kenarından başlayan ve lastiğin merkezine doğru uzanan oldukça büyük bir oluk sırasına sahip olması gerektiğidir. Ayrıca, yüzey alanının en az yüzde 25’i oluk olmalıdır.

Bu eksikliği gidermek için Lastik Üreticileri Birliği ve lastik endüstrisi test içeren bir standart üzerinde anlaşmaya varmıştır. Bu tanımlama Şiddetli Kar Kullanımı olarak adlandırılır ve M/S tanımlamasının yanında yer alan özel bir simgeye sahiptir (sağdaki resme bakınız).

Bu standardı karşılamak için, lastiklerin “Şiddetli Kar Koşullarında Kullanım için Binek ve Hafif Kamyon Lastikleri için RMA Tanımı “nda açıklanan bir Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) test prosedürü kullanılarak test edilmesi gerekir:

Şiddetli kar koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan lastiklerin, eşdeğer yüzde yüklerle ASTM F-1805 kar çekiş testi kullanıldığında ASTM E-1136 Standart Referans Test Lastiğine kıyasla 110’a eşit veya daha yüksek bir çekiş endeksine ulaştığı üreticiler tarafından kabul edilmektedir.

Bu lastikler, M/S tanımlaması için geometrik gereklilikleri karşılamanın yanı sıra, standartlaştırılmış bir test prosedürü kullanılarak kar üzerinde test edilir ve Şiddetli Kar Kullanımı gerekliliklerini karşılamak için standart referans lastikten daha iyi performans göstermeleri gerekir.

Yorum yapın